SRETNI BLAGDANI

KAIDO PRAZNICI

Zadnji trening u ovoj godini je 19.12.

Vidimo se nakon školskih praznika 16.1.2017.

Sretni blagdani!

Kaido Hrvatska