Politika privatnosti

Kaido klub Kaido i KAIDO.EU ne zahtijevaju osobne podatke. Ipak, ako ih pošaljete … vaši podaci obrađivat će se u svrhu slanja informacija o našim novostima i događanjima, te u svim elektroničkim porukama imate mogućnost odjave s liste primatelja.

Obavijest članicama i članovima Kaido kluba “Kaido”

Poštovani,

25.05.2018. stupa na snagu GDPR opća uredba o zaštiti osobnih podataka u svim zemljama Europske unije.

Neke osobne podatke smo dužni voditi, odnosno čuvati kako je propisano zakonom, pa je tako OIB, te datum rođenja, obvezan podatak za vođenje Popisa članova Udruge, a Udruga ju je dužna voditi sukladno čl. 12 st. 3 i 4 Zakona o Udrugama (NN 74/14).

S obzirom da Kaido klub “Kaido” (u daljnjem tekstu Kaido raspolaže vašim osobnim podacima koji nisu propisani, ovim putem vas obavještavamo da podaci kao što su e-mail adresa i broj mobitela mogu biti brisani. Ukoliko i dalje želite da vam na temelju tih podataka šaljemo obavijesti o početku treninga, promjeni rasporeda, grupa, te akcije koje će Kaido klub “Kaido” provoditi, molimo da nam na mail odgovorite sa SLAŽEM SE.

Ukoliko ne želite da vam šaljemo obavijesti, molimo da nam na ovaj mail odgovorite sa NE SLAŽEM SE, vaše podatke ćemo izbrisati iz baze.

Također, ukoliko ništa ne odgovorite, ne možemo pretpostaviti da se slažete, ukoliko nemamo vašu privolu na pismeno, vaši podaci će biti izbrisani u roku od 30 dana od dana primanja ove obavijesti.

Ukoliko odgovorite SLAŽEM SE, vaši podaci će ostati u našoj bazi slijedećih 5 godina, nakon toga ćemo vas kontaktirati da li želite produženje.

Također, imate mogućnost u svakom trenutku povući svoju privolu, odnosno poslati povlačenje privole, na mail  alenduka@gmail.com, te ćemo vas izbrisati iz baze (e-mail adresu i broj mobitela)
Ukoliko imate pitanja slobodno se javite na e-mail: alenduka@gmail.com ili mob. 098 516852

U Zagrebu, 10.05.2018.

Srdačno,
Predsjednik Udruge

Kaido klub “Kaido”
Alen Duka

 

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup podacima kao i eventualni ispravak istih.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

 • Nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne podatke na bilo koji način
 • Vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani
 • Vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo uz Vašu dozvolu
 • Bilo kada se možete odjaviti iz bilo koje od naših email lista

Sve naše online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkom poslovanju, itd.).

 

Kaido klub “KAIDO”, Zagreb  (u daljnjem tekstu: Kaido klub “KAIDO” ); OIB: 44700736820, u svojoj dvorani/DVORANAMA za vježbanje / poslovnoj jedinici u Zagreb, Aleja Vlade Antolića 2 (sjedište: 3.PILE 10, 10000 Zagreb), i Predsjednik kluba kao voditelj obrade vaših osobnih podataka, koristi i štiti sve informacije koje nam dostavljate kada koristite web stranicu www.kaido.eu  i naše ostale mrežne stranice i usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju svojih usluga.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti. Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet korisnika (primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kako prikupljamo osobne podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

 • ako nas izravno kontaktirate putem naše internetske stranice kako biste zatražili informacije ili ponudu za naše usluge, putem naše kontakt forme
 • ako izravno kod nas zakažete sastanak ili kupite uslugu
 • ako odgovorite na naše izravne marketinške kampanje, na primjer ispunjavanjem kontakt forme za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ako nam naši partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način
 • ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

Kako se vaši podaci mogu koristiti

Korištenje osobnih podataka u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih osnova. Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, legitimni interes, ugovorna obveza, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temelju legitimnog interesa koristimo za promoviranjem i pružanjem informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda prodaje usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na naš interes da obrađujemo podatke u navedenu svrhu.

Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama pod uvjetom da postoji opravdana osnova za prijenos, kao što je ispunjenje usluge ili izvršenje ugovorne ili zakonske obveze.

Koristimo direktni marketing temeljem Vaših osobnih podataka kako bi Vas informirali o novostima i promocijama u našoj ponudi, o posebnim pogodnostima za kupnju, o prezentacijama novih proizvoda, kao i našim nastupima na sajmovima, konferencijama, te ostalim događanjima isključivo uz Vašu suglasnost.

Suglasnost za direktni marketing može se u bilo kojem trenutku povući. Svaka osoba također može bilo kada dati prigovor na obradu podataka u gore navedenu svrhu.

Podliježemo zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužni smo ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Kako čuvamo sigurnost vaših podataka

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

 • strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog pristupa“
 • sigurni prijenos prikupljenih podataka,
 • postavljanje vatrozida na IT sustave u svrhu zabrane neovlaštenog pristupa
 • trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Ispunjenjem kontakt forme ili registracijom na internet stranici www.kaido.eu , Korisnik daje zasebnu suglasnost (privolu) za obradu njegovih osobnih podataka navedenih u registracijskoj formi u određenu svrhu/e. Svrhe koje ističemo u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno, izuzev nužnih za sklapanje ugovora.

Obvezujemo se čuvati privatnost osobnih podataka svih  Korisnika, te ćemo s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (679/2016) EU te drugim važećim nacionalnim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke registriranih korisnika, eventualnih kupaca i posjetitelja web stranice, ne smijemo i nećemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz eventualnog obrasca narudžbe, registracijskog obrasca ili prikupljene putem cookies-a, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.), a koji služe za potrebe izvršenja ugovora, statistiku te eventualnog slanja posebnih ponuda i newslettera za registrirane korisnike, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke o korisnicima i eventualnim kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza, odnosno izvršenje ugovora. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Također, informiramo Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te ih koristimo za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom eventualne registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim propisima koji se odnose na zaštitu podataka, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s podacima Korisnika u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati vaše osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu vaših osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati točnost vaših osobnih podataka; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka.

Za slučaj da više ne želite da na bilo koji način obrađujemo vaše podatke,  zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu info@kaido.eu .

Možda ćemo vas kontaktirati radi provjere autentičnosti zahtjeva. Neće biti izbrisani oni podaci koji se obvezno čuvaju nakon prestanka eventualne pretplate prema propisima iz područja računovodstvenog i poreznog prava.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj:

 • Omogućimo pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;
 • Potvrdimo obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka i da ih kopira;
 • Proslijedimo osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
 • Pružimo popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pružimo informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
 • Pružimo informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;

Rok čuvanja podataka Korisnika traje 5 (slovima: pet) godina od dana završetka poslovnog odnosa ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane pojedinca na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci brišu. Osobne podatke čuvamo dulje od navedenog roka samo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Ukoliko imate prigovore na obradu vaših podataka, možete uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i nacionalnom zakonodavstvu.

Ista pravila zaštite privatnosti GDPR za djecu i odrasle vrijede i za objave u drugim medijima i durštvenim mrežama, te  preko fotografija ili sudjelovanje na natjecanjima i treninzima u zatvorenom ili na otvorenom.


Politika kolačića (Cookie policy)

Kako bi ova web stranica radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenju stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies). Prema regulacijama Europske unije, od 25. ožujka 2011. godine obvezni smo prije spremanja kolačića zatražiti vaš pristanak. To znači da korištenjem ove web stranice imate mogućnost u posebnom pregledniku pristati ili odbiti uporabu tih datoteka. Ako onemogućite kolačiće, nažalost nećete moći koristiti pojedine funkcionalnosti web mjesta koje su podržane tom tehnologijom.

Koristimo ih i u svrhu praćenja statistika posjećenosti: kolačići skupljaju informacije o interakcijama posjetitelja na našim web stranicama, kao i za normalno funkcioniranje web programa: kolačići služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti web mjesta koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju.

Kolačićima trećih osoba poput Google-a, Facebook-a i sl., možemo prikupljati podatke o posjećenosti i načinu upotrebe web stranice, Vašu IP adresu, vrstu operativnog sustava koji koristite, jezik kojim se služite, preglednik na kojem surfate i slične podatke. Svi podaci se prikupljaju anonimno i putem kolačića se ne može otkriti Vaš osobni identitet. Ako Korisnik ne želi da se na njegovom računalu ostavljaju kolačići, potrebno ih je obrisati ili blokirati u pregledniku. Brisanjem ili blokiranjem kolačića bit će otežan pristup sadržaju internetske stranice.

Što su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje web mjesto sa servera sprema u vaš web preglednik računala ili mobitela (ovisno s kojim uređajem pristupate stranici), i to kada prvi puta posjetite tu web stranicu. Nakon prvog posjeta, svaki puta kada web preglednik zatraži identičnu stranicu sa servera, kolačići se s korisničkog računala šalju na server. Na taj način, server ima mogućnost identifikacije i praćenja web preglednika. Termin cookies koristimo za sve datoteke koje na prethodno opisani način prikupljaju podatke.  Postoji nekoliko tipova kolačića:

Privremeni kolačići (sesije): automatski se uklanjaju s vašeg računala kada zatvorite web preglednik. Pomoću njih web mjesta pohranjuju privremene podatke (npr. stavke u košarici za kupnju).

Stalni kolačići: ostaju spremljeni na vašem računalu i nakon zatvaranja web preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke – najčešće je riječ o vašim postavkama kod korištenja stranice. Stalni kolačići će ostati na vašem računalu tako dugo dok ih ručno ne uklonite ili dok im ne istekne rok.

Kolačići prve strane: dolaze s web mjesta kojeg gledate, a to su privremeni ili stalni. Pomoću nijh web mjesta pohranjuju podatke kao što su ime i lozinka, s ciljem da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta.

Kolačići treće strane: pripadaju različitim domenama od onog prikazanog u adresnoj traci. Web stranice mogu sadržavati sadržaj iz drugih područja (kao što su banneri), što otvara mogućnost za praćenje korisničke povijesti pregledavanja. Mogućnosti podešavanja privatnos

ti u većini modernih preglednika omogućuju blokiranje kolačića treće strane.

Tip kolačića Kome služe Naziv i trajanje
Nužni kolačići
Ovi kolačići su potrebni za pružanje usluga putem ove internetske stranice. Oni uključuju kolačiće koji vam omogućuju da se prijavite na sigurna područja naše web stranice, odaberite jezik itd.
Kaido klub “KAIDO”, Zagreb Jezik – 1 dan
Valuta – 2 dana
CL_MM_DPO – 1 dan
PHPSESSID – do kraja sesije. Maks. 2 sata
Funkcionalni kolačići
Ovi kolačići omogućuju nam da pružamo sadržaj, ponudimo značajke društvenih medija i zapamtimo izbore koje ste napravili kako bismo pružili više personaliziranog i poboljšanog iskustva korisnika.
Twitter
Facebook
Google
_atuv* – do 1 dana
reg_fb_* – 1 dana
NID – 1 dana
Kolačići za analitiku
Ti kolačići pomažu nam da shvatimo kako naši posjetitelji upotrebljavaju našu web stranicu. Možemo primati izvješća koja se temelje na korištenju tehnologija.
Google Analytics _ga – 1 dana
_gat – 1 dan
utm* – do 25  sati

 

 

Postavke privatnosti

 

Naziv Razlog Omogući
Kolačići Koristimo kolačiće kako bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo.  

Dodatno možete zatražiti omogućeno i onemogućeno slanjem poruke na  info@kaido.eu

Google Analytics Pratimo anonimne korisničke podatke kako bismo poboljšali našu web stranicu.
Google Tag Manager Upotrebljavamo Google upravitelj oznaka kako bismo pratili posjećenost i kako bismo mogli AB testirati nove značajke