Uvjeti korištenja

Vaši podaci obrađivat će se u svrhu slanja informacija o našim novostima i događanjima, te u svim mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja.

 

Obavijest članicama i članovima Kaido kluba “Kaido”

Poštovani,

25.05.2018. stupa na snagu GDPR opća uredba o zaštiti osobnih podataka u svim zemljama Europske unije.

Neke osobne podatke smo dužni voditi, odnosno čuvati kako je propisano zakonom, pa je tako OIB, te datum rođenja, obvezan podatak za vođenje Popisa članova Udruge, a Udruga ju je dužna voditi sukladno čl. 12 st. 3 i 4 Zakona o Udrugama (NN 74/14).

S obzirom da Kaido klub “KAIDO” (u daljnjem tekstu Kaido) raspolaže vašim osobnim podacima koji nisu propisani, ovim putem vas obavještavamo da podaci kao što su e-mail adresa i broj mobitela mogu biti brisani.

Ukoliko i dalje želite da vam na temelju tih podataka šaljemo obavijesti o početku treninga, promjeni rasporeda, grupa, te akcije koje će Kaido provoditi, molimo da nam na mail odgovorite sa SLAŽEM SE.

Ukoliko ne želite da vam šaljemo obavijesti, molimo da nam na ovaj mail odgovorite sa NE SLAŽEM SE, vaše podatke ćemo izbrisati iz baze.

Također, ukoliko ništa ne odgovorite, ne možemo pretpostaviti da se slažete, ukoliko nemamo vašu privolu na pismeno, vaši podaci će biti izbrisani u roku od 30 dana od dana primanja ove obavijesti.

Ukoliko odgovorite SLAŽEM SE, vaši podaci će ostati u našoj bazi slijedećih 5 godina, nakon toga ćemo vas kontaktirati da li želite produženje.

Također, imate mogućnost u svakom trenutku povući svoju privolu, odnosno poslati povlačenje privole, na mail alenduka@gmail.com, te ćemo vas izbrisati iz baze (e-mail adresu i broj mobitela)
Ukoliko imate pitanja slobodno se javite na e-mail: alenduka@gmail.com ili mob. 098.516852

U Zagrebu, 14.04.2018.

Srdačno,
Predsjednik Udruge

Kaido klub “Kaido”
Alen Duka

 

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka na vaš zahtjev omogućit će vam se pristup podacima kao i eventualni ispravak istih.

Zaštita vaših osobnih podataka znači da:

 • Nikada nećemo zloupotrijebiti vaše osobne podatke na bilo koji način
 • Vaš kontakt i osobne podatke nećemo dati bilo kojoj trećoj strani
 • Vaš kontakt i osobni podaci mogu se otkriti trećoj strani samo uz Vašu dozvolu
 • Bilo kada se možete odjaviti iz bilo koje od naših email lista

Sve naše online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom (EU Directive 95/46/EC, 2002/58/EC i Treaty Conventions ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkom poslovanju, itd.).

PRAVILA SUDJELOVANJA  2019/2022

 1. Svaka lokacija je zasebna cjelina i voditelji pojedinih lokacija (klubova, udruga, itd.) određuju uvjete vježbanja.
 2. Kaido klub KAIDO i Predsjednik jedini predstavljaju Kaido u Hrvatskoj.
 3. Kaido klub Kaido i Predsjednik ne preuzimaju odgovornost djelovanja osoba ili organizacija koje nisu članovi Kaido kluba KAIDO Zagreb u tekućoj godini.

Ova pravila se odnose na dvorane, sve zatvorene i otvorene prostore u/na kojima sudjeluju članovi.

UPIS ČLANOVA
Svojim potpisom (kao korisnik, član, roditelj, staratelj, skrbnik) isti daje suglasnost da član, korisnik, vježbač, dijete pohađa aktivnosti Kaido kluba. Dozvoljava da se član, vježbač, dijete fotografira u sportskoj opremi za vrijeme provođenja organizirane  aktivnosti te da se slike mogu koristiti u svrhu izvještavanja u javnim glasilima, elektronskim medijima i za promotivne aktivnosti Kluba.

SPOSOBNOST
Osobe koji polaze program Kluba moraju biti fizički i psihički sposobne i pripremljene za isto. Odluku o sposobnosti sudjelovanja u aktivnostima donosi osobno član ili roditelj/staratelj. Sudionici aktivnosti sudjeluju u istim dragovoljno i uz osobni ili pristanak roditelja te nisu posebno i dodatno osigurani kod osiguravajućih društava. Klub ne preuzima odgovornost za moguće ozljede korisnika, sudionika prije, za i nakon aktivnosti.  Preporuča se prethodni liječnički pregled u sportskoj ambulanti. Upisom i potpisom Upisnog lista  član, korisnik, vježbač/roditelj/staratelj/skrbnik prihvaća pravila Kaido kluba.

ČLANARINA
Mjesečna članarina se uplaćuje s prvim danom sudjelovanja ili prvog dana u mjesecu.
Članarina vrijedi 4 tjedna. Uplate izvršiti na žiro račun (podatke preuzeti na www.kaido.eu).
Neizvršenim obvezama osobi prestaje članstvo i ostale povlastice.

Moguće izmjene ili dodatke ovog pravila pogledajte na informativnim stranicama: www.kaido.eu/pravila

 

KAIDO KLUB KAIDO, predsjednik
U Zagrebu,  01. siječnja 2019.

 

_____________________________________________________________________

 

OSTALE ODREDBE

 

UVJETI KORIŠTENJA I PRIVATNOST PODATAKA

 

1. UVJETI VJEŽBANJA, SUDJELOVANJA, NATJECANJA

1.a. MALOLJETNE OSOBE

Svojim potpisom (kao član, roditelj, staratelj, skrbnik) daje suglasnost da dijete pohađa aktivnosti Kaido kluba. Dozvoljava da se dijete fotografira u sportskoj opremi za vrijeme provođenja organizirane aktivnosti te da se slike mogu koristiti u svrhu izvještavanja u javnim glasilima, elektronskim medijima i za promotivne aktivnosti Kluba.

Osobe koji polaze program Kluba trebaju biti fizički i psihički sposobne i pripremljene za isto. Odluku o sposobnosti sudjelovanja u aktivnostima donosi potpisani roditelj/staratelj. Sudionici aktivnosti sudjeluju u istim dragovoljno i uz pristanak roditelja te nisu posebno i dodatno osigurani kod osiguravajucih društava. Klub ne preuzima odgovornost za moguće ozljede sudionika prije, za i nakon nazočnosti i aktivnosti.

 Sudjelovanjem i/ili Upisom i/ili Potpisom prihvaćate pravila Kaido kluba “Kaido”.

1.b. PUNOLJETNE OSOBE

Svojim potpisom član punoljetna osoba daje suglasnost pohađanja i sudjelovanja u aktivnosti Kaido kluba. Dozvoljava da se fotografiram u sportskoj opremi za vrijeme provođenja organizirane aktivnosti te da se slike mogu koristiti u svrhu izvještavanja u javnim glasilima, elektronskim medijima i za promotivne aktivnosti Kluba.

Osobe koji polaze program Kluba trebaju biti fizički i psihički sposobne i pripremljene za isto. Odluku o sposobnosti sudjelovanja u aktivnostima donosi sam vježbač/sudionik. Sudionici aktivnosti sudjeluju u istim dragovoljno i uz pristanak roditelja te nisu posebno i dodatno osigurani kod osiguravajućih društava. Klub ne preuzima odgovornost za moguće ozljede sudionika prije, za i nakon nazočnosti i aktivnosti.

Sudjelovanjem i/ili Upisom i/ili Potpisom prihvaćate pravila Kaido kluba “Kaido”.

 

2. Jamstva i točnost podataka

Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ovog internetskog portala na svoju vlastitu odgovornost. Materijal na ovom internetskom portalu je na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih ili impliciranih.
KAIDO nastoji da prikazani sadržaj u najvećoj mogućoj mjeri daje potpunu i točnu informaciju, a jedna od važnih aktivnosti je stalni razvoj i poboljšanje mehanizama i organizacije s ciljem uspostave trajnih postupaka radi osiguranja potpune i mjerodavne informacije, ali nije odgovoran za povremeno nefunkcioniranje stranica, eventualnu netočnost informacija, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu u svezi korištenja ovog internetskog portala.

3. KAIDO KLUB I INTERNET I WEB STRANICE

Uvjeti korištenja KAIDO.EU internetskih stranica

Kaido klub KAIDO (skraćeno „Kaido“) omogućuje Vam korištenje usluga i sadržaja kaido.eu-a regulirano ovim uvjetima. Smatra se da su korisnici kaido.eu-a i svih pridruženih stranica i servisa u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Također Vas upućujemo na našu Policu privatnosti, koja sadržava naše obveze i postupanje prema Vašim osobnim podacima.

PRIHVAĆANJE UVJETA KORIŠTENJA

Kaido klub „Kaido“  iz Zagreba, III. Pile 10, korisnik je ovih internetskih stranica, kojima ujedno i upravlja, a korisnici im pristupaju pod ovim Uvjetima korištenja.

Molimo vas da prije korištenja ovog portala pažljivo pročitate sljedeće uvjete korištenja. Pristupom na ove stranice ili korištenjem bilo kojeg dijela ovog portala, njegova sadržaja ili usluge, suglasni ste s ovim uvjetima korištenja i obvezani njima. Ukoliko niste suglasni sa svim uvjetima korištenja, ne možete se koristiti sadržajem ni uslugama na ovim stranicama.

Promjene uvjeta korištenja

KAIDO zadržava sva prava na to da, sukladno svojoj diskrecijskoj ocjeni, mijenja, zamjenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uvjete korištenja kaido.eu-a, kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio kaido.eu-a, i to bez obveze prethodne najave.

Ukoliko je promjena takva da se može smatrati suštinskom, KAIDO će korisnike o tome obavijestiti objavom na ovim stranicama. KAIDO ima diskrecijsko pravo ocijeniti što se smatra suštinskom promjenom, pri čemu će postupati u dobroj vjeri i s pažnjom dobrog gospodarstvenika. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim promjenama. Nastavak korištenja sadržaja i usluga na ovim stranicama nakon objave suštinskih promjena predstavlja Vaš pristanak i suglasnost s istima.

SADRŽAJ I USLUGE

Pod uvjetom da korisnik u potpunosti prihvaća ove uvjete, KAIDO omogućuje mu korištenje određenih sadržaja i usluga, detaljnije opisanih na samoj stranici. Usluge i sadržaj uključuju, ali nisu ograničene na, sve usluge i sadržaj koje pruža „Kaido“  kao i ponudu materijala prikazanih, odaslanih ili provedenih na ovim stranicama ili kroz sadržaje i usluge (materijali uključuju, ali nisu ograničeni na: tekst, komentare posjetitelja, poruke, informacije, podatke, grafičke prikaze, novinarske članke, fotografije, slike, ilustracije, softver, audio i videouratke).

Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se slaže da će sadržaj i usluge kaido.eu-a uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke nužne za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja kaido.eu-a

KAIDO zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetksih stranica, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. KAIDO također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave.

REGISTRACIJA KORISNIKA

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem ovih uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

KAIDO zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i/ili objašnjenja.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga kaido.eu-a.

PONAŠANJE KORISNIKA

Kao uvjet korištenja, ovime se obvezujete da se nećete koristiti sadržajem i/ili uslugama sensaklub.hr-a na način koji je nezakonit i/ili suprotan s uvjetima korištenja ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane KAIDO.

Korisnik je posebno suglasan da se neće koristiti sadržajem i uslugama kaido.eu-a kako bi:

 • se lažno predstavljao kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik kaido.eu-a, te kako bi istima naštetio, zastrašio ih ili im prijetio;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim hrvatskim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, predstavlja govor mržnje ili je neprikladan na bilo koji drugi način;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao informacije za koje korisnik zna ili je morao znati da su lažne, a čije bi  objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
 • objavljivao bilo koju radnju koja je ilegalna ili neautorizirana. Ukoliko ste posjetitelj iz inozemstva, ovim putem prihvaćate sve pozitivne propise Republike Hrvatske vezane za ponašanje korisnika na internetu i prihvatljiv sadržaj na internetu.
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj namijenjen prikupljanju, čuvanju i/ili objavljivanju lozinki, korisničkog imena ili bilo kojih osobnih podataka korisnika kaido.eu-a;
 • objavljivao, prenosio, slao i razmjenjivao sadržaj koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • manipulirao informacijama u svrhu skrivanja izvora sadržaja koji se objavljuje na kaido.eu-u ili šalje pomoću njegovih usluga;
 • poduzimao radnje kojima bi nametao pretjerano i nerazmjerno opterećenje infrastrukture kaido.eu-a, i/ili kojima bi se miješao ili pokušavao miješati u redovit i pravilan rad kaido.eu-a, i/ili kojima bi zaobilazio bilo kakve mjere zaštite ili      ograničenja pristupa na kaido.eu;
 • reklamirao ili tražio od bilo kojeg korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu. Smatra se kršenjem ovih pravila i korištenje informacija dobivenih iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje korisnika kako bi mu se reklamirao, predstavio ili prodao proizvod bez njegovog eksplicitnog dopuštenja, kao i svako objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja; Kršenjem ovih pravila smatra se i korištenje informacija dobivenih iz sadržaja na stranicama za kontakt s drugim korisnikom kako bi mu se bez njegova eksplicitnog dopuštenja reklamirao, predstavio ili prodao neki proizvod, kao i svako objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja drugim korisnicima bez njihova pristanka ili traženja;
 • objavljivao ili prenosio sadržaje ili komentare s linkovima koji vode na affiliate programe, multi-level marketinške sheme, stranice ili blogove na kojima se sadržaj upotrebljava u drugačije svrhe ili teme koje nemaju veze s sadržajem;
 • prodavao ili prenosio svoj profil na drugu osobu.

KAIDO zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg prava ili usluge, kao i korisničkog računa, u bilo koje vrijeme i sukladno diskrecijskoj ocjeni (pogotovo po pritužbama ili tvrdnjama trećih osoba).

Svaki je korisnik osobno odgovoran za svoju interakciju prema ostalim korisnicima kaido.eu-a. KAIDO ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati rasprave između korisnika.

AUTORSKA PRAVA

Sadržaj i usluge na kaido.eu-u zaštićeni su autorskim pravima. Ne smiju se reproducirati, distribuirati ni na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka Kaido klub „Kaido“  kao ni na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Kaido klub KAIDO ili bilo kojoj trećoj strani.

Sadržaj i usluge objavljeni na kaido.eu-u mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

 • sadržajima i uslugama korisnik se koristi na vlastitu odgovornost;
 • korisnik se smije koristiti sadržajima i uslugama jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava kaido.eu-a i trećih osoba;
 • korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka KAIDO;
 • na korištenim sadržajima i materijalima kaido.eu-a, ukoliko priroda stvari to dopušta, mora stajati: “Copyright © Kaido klub „Kaido“  Sva prava pridržana.”
 • na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo i slično;

Svako pregledavanje sadržaja i usluga, preuzimanje datoteka ili bilo kakvo drugo korištenje sadržaja i usluga na kaido.eu-u podrazumijeva da korisnik prihvaća ove uvjete.

LINKOVI NA DRUGE INTERNETSKE STRANICE I SADRŽAJI DOBIVENI OD KORISNIKA

KAIDO.EU sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze s drugim internetskim stranicama (linkovi) koje su kreirale treće osobe, koji će se, kad god je to moguće, kao takve i označavati. KAIDO nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti za sadržaj na internetskim stranicama koji su kreirale treće osobe.

KAIDO ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može jamčiti točnost, izvor ili kvalitetu takvog sadržaja. KAIDO.EU nije ni na koji način odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastale korištenjem kaido.eu-a. KAIDO zadržava pravo na to da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju njegovi korisnici upotrebljava u promotivne svrhe.

NAKNADA

Korisnik će sam nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od Kaido klub „Kaido“ njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i članova, ako je šteta proizašla iz korisnikova pristupa kaido.eu-u, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja od strane korisnika ili treće osobe koja se koristi njegovim korisničkim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Korisnik potvrđuje svoju suglasnost da Kaido klub KAIDO nema nadzor niti dužnost poduzeti bilo kakvu radnju, niti se može smatrati odgovornim nad sljedećim čimbenicima, niti ima dužnost poduzeti bilo kakvu radnju i smatrati se odgovornima za sljedeće čimbenike:

 • za to koji se korisnik koristi uslugama i sadržajima Kaido kluba „Kaido“ i kaido.eu-a;
 • za učinak koji sadržaj i usluge na Kaido klub „Kaido“ ili kaido.eu-u imaju ili bi mogli imati na korisnike;
 • za način na koji korisnici interpretiraju sadržaj i usluge na Kaido klub „Kaido“ ili kaido.eu-u;
 • za radnje koje će korisnik poduzeti ili bi mogao poduzeti pod utjecajem sadržaja i usluga dostupnih u Kaido klubu „Kaido“ ili na kaido.eu-u.

Kaido klub KAIDO NIJE ODGOVORAN KORISNIKU NI TREĆIM OSOBAMA ZA ŠTETU, BILO IMOVINSKU ILI NEIMOVINSKU, POSREDNU ILI KOLATERALNU, KOJA JE POVEZANA S KORIŠTENJEM SADRŽAJA I USLUGA NA Kaido.eu-u ILI PROIZLAZI IZ NJEGA. PRIHVAĆANJE ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI Kaido klub KAIDO NUŽAN JE PREDUVJET KORIŠTENJA SADRŽAJA I USLUGA Kaido.eu-a.

Kaido klub KAIDO NE GARANTIRA KORISNICIMA SLJEDEĆE: DA JE SADRŽAJ NA Kaido.eu-u PREZENTIRAN BEZ POGREŠAKA; DA ĆE INTERNETSKE STRANICE I USLUGE Kaido.eu-a FUNKCIONIRATI BEZ POGREŠAKA I PREKIDA; DA ĆE ISTI BITI ODGOVORAN ZA VAŠE POTREBE ILI NAMJERAVANE UPORABE; DA IMPLEMENTACIJA TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIG ILI OSTALA PRAVA TREĆIH.

Isporučitelji treće strane, što uključuje Google, koriste kolačiće da bi prikazivali oglase koji se temelje na korisnikovim prethodnim posjetima vašoj web-lokaciji.
Pomoću DART kolačića Google i njegovi partneri poslužuju oglase korisnicima temeljem njihovih posjeta vašoj web-lokaciji i/ili drugim web-lokacijama na internetu.

Korisnici mogu isključiti korištenje DART kolačića na stranici za isključivanje oglašavanja.

 

NIŠTAVOST I MJERODAVNO PRAVO

Ukoliko se za neku odredbu iz ovih uvjeta nađe da je ništava ili pobojna, to neće utjecati na primjenu ostalih odredbi iz ovih uvjeta.

Korisnik nije ovlašten dati na korištenje, prenositi ili podlicencirati ove uvjete bez prethodne izričite pisane suglasnosti KAIDO-a.

Kaido klub KAIDO ovlašten je dati na korištenje, prenijeti ili licencirati ove uvjete bez ičije daljnje privole.

Na ove uvjete se primjenjuju pozitivni pravni propisi Republike Hrvatske, sukladno kojima su i sastavljeni.

U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Republike Hrvatske.

Polica privatnosti

Kaido klub KAIDO priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje na očuvanje privatnosti i sigurnosti informacija koje putem web stranica KAIDO.EU s nama podijelite. Niti jedna privatna informacija neće biti proslijeđena trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja.

Vrlo nam je bitno Vaše razumijevanje načina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke. Ova Polica privatnosti stoga objašnjava našu online informacijsku praksu, prikupljanje i korištenje Vaših podataka te načine na koje možete stupiti s nama u kontakt.

Vaše korištenje stranica KAIDO.EU podrazumijeva da ste suglasni s ovom Policom privatnosti.

DEFINICIJE

Kaido klub KAIDO i www.kaido.eu prikuplja samo one informacije koje su bitne za ostvarenje svrhe ovih web-stranica, a to je omogućavanje korisnicima da otkrivaju i međusobno razmjenjuju informacije. KAIDO.EU prikuplja sljedeće tipove podataka:

 1. “Osobni podaci” uključuju Vaše ime, kontakt-informacije, e-mail adresu, URL, broj telefona i ostale Vaše identifikacijske podatke.
 2. “Neidentifikacijski osobni podaci” uključuju podatke o Vašem internetskom poslužitelju, tipu web-preglednika, imenu domene, web-stranicima preko kojih ste do nas došli, web-stranicama koje posjećujete na našoj web-stranici, datum i      vrijeme tih zahtjeva te mjesta ulaska i izlaska.
 3. “Podaci o poslovnom kontaktu” uključuju ime, titulu, poslovnu adresu te broj telefona zaposlenika u organizaciji. Podatak o poslovnom kontaktu nije osobni podatak.

KORIŠTENJE INFORMACIJA

Osobne podatke ne prikupljamo samim Vašim posjetom našim web-stranicama, nego tek pri Vašem samostalnom upisu prilikom predaje narudžbe, registracije za primanje newslettera, ispunjavanja ankete ili slanja upita preko formulara/obrasca za kontakt, odnosno upita e-mail porukom.

Prilikom Vaših upita poslanih e-mailom zatražit ćemo Vaše ime ili e-mail adresu te neke demografske podatke. Te informacije koristimo isključivo u svrhu odgovora na Vaše upite te u svrhu boljeg usmjeravanja našeg marketinga.

KAIDO.EU garantira da će povjerljivo čuvati sve osobne i demografske podatke o svojim članovima i klijentima. Podatke neće prosljeđivati, prodavati, iznajmljivati ni razmjenjivati s trećim osobama bez Vašeg odobrenja.

KAIDO.EU se obvezuje na čuvanje podataka o svojim korisnicima, osim u slučaju teškog kršenja pravila Kaido.eu-a i nezakonitih aktivnosti korisnika.

COOKIES

U cilju što kvalitetnije usluge koristimo tzv. cookies kako bismo smanjili vrijeme potrebno za logiranje. Cookie je mali dio informacije poslan s web-servera na Vaše računalo. Koristimo ga kako bismo došli do podataka već pohranjenih u bazama Kaido.eu-a pa ih stoga ne morate ponovno unositi svaki put kada se logirate.

Cookies ne koristimo zato da bismo pristupili Vašim podacima na serveru — te su nam informacije dostupne samo kada unesete Vaše ime i lozinku. Niti jedna druga tvrtka nema pristup našim cookiesima. Cookies također ne koristimo za praćenje vaših internetske aktivnosti nakon što napustite web-stranice Kaido.eu

VAŠI KOMENTARI

Korištenjem web-stranica Kaido.eu-a ustupate nam pravo pribavljanja i korištenja podataka o Vama na način na koji je to ovdje izneseno. Ukoliko promijenimo neke uvjete u našoj Polici privatnosti, te ćemo promjene objaviti na ovome mjestu kako biste uvijek imali uvid u način na koji koristimo podatke koje ste nam povjerili.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o našoj Polici privatnosti, molimo Vas da nam se javite putem obrasca/formulara za kontakt, odnosno e-mailom.

IZMJENE POLICE PRIVATNOSTI

Bilo kakve izmjene i dopune ove Police privatnosti neće biti važeće ukoliko ih Kaido klub „Kaido“ ili KAIDO.EU nije objavio na ovim web-stranicama. Svaka izmjena koju Kaido klub „Kaido“ ili KAIDO.EU objavi na ovim web-stranicama odmah postaje važeća, a svako Vaše daljnje korištenje web-stranica ili ponuđenih usluga podrazumijevat će da prihvaćate izmijenjene odredbe.

NAPOMENA

Ove web-stranice mogu sadržati linkove koji vode na druge web-stranice. Kaido klub „Kaido“ ili KAIDO.EU nije odgovoran za sadržaj ni Policu privatnosti tih web-stranica.

Ukoliko saznate da te web-stranice vode na treće web-stranice s neprikladnim sadržajem ili nepovoljnom Policom privatnosti, obavijestite nas o tome te ćemo takve linkove otkloniti.