Tehnike

KAIDO tehnike.

Kaido tehnike uvježbavaju se u dvorani ili na otvorenom. Prilagođenim i odmjerenim programom vježbači prolaze programe tehnika borbe u stojećem stavu,  borbu na tlu i uporabu oružja obrane. Individualno i u paru; kroz tehnike samoobrane i ponavljanja za poboljšanje disanja, koncentracije, koordinacije i opće kondicije.