ukratko

KAIDO ukratko
Kaido je izraz procesa izučavanja umijeća i spoj tehnika i taktika u borilačkom svijetu.

Karate, judo, aikido, ju-jitsu i ostala borilačka umijeća osnova su tehnika borbe vježbača kroz tehnike udaraca, uhvata držanjem, polugom, bacanjem i borbu na tlu.

Iaido, jo, bo, sai, tonfa i nunchaku i uže osnova su za uporabu oružja u samoobrani. Kaido ravnopravno koristi sve navedene tehnike golorukog ili naoružanog partnera kroz vježbu i na natjecanjima.

Vježbači, u dvorani, koriste prikladnu odjeću (kimono, GI) u kompletu s pojasom svog ranga. Kaido majstori i voditelji uobičajeno nose plave hlače.