SAI škola tradicionalnog japanskog oružja

Pridružite se majstorskoj školi tradicionalnih oružja SAI, TONFA, KATANA, BO.