KAIDO Hrvatska

kaido_276KAIDO ukratko.

Kaido je izraz procesa izučavanja umijeća i spoj tehnika i taktika u borilačkom svijetu.

 

Karate, judo, aikido, ju-jitsu i ostala borilačka umijeća osnova su tehnika borbe vježbača kroz tehnike udaraca, uhvata držanjem, polugom, bacanjem i borbu na tlu.

Iaido, jo, bo, sai, tonfa i nunchaku i uže osnova su za uporabu oružja u samoobrani. Kaido ravnopravno koristi sve navedene tehnike golorukog ili naoružanog partnera kroz vježbu i na natjecanjima.

Vježbači upoznaju školu cjelovitog borilačkog umijeća Budokai (BU-borba, DO-umijeće, KAI-škola).

Vježbači, u dvorani, koriste prikladnu odjeću (kimono, GI, bijele boje) u kompletu s pojasom svog ranga. Kaido majstori i voditelji nose plave hlače.